Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 138/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-18

Skarga R. P. na postanowienie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VI SA/Wa 2133/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wpisu na listę adwokatów

VI SA/Wa 2521/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 2352/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia Nr [...] przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach [...] -[...] marca 2016 r. w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

VI SA/Wa 1459/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich