Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Bk 982/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-13

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom wobec niewystąpienia zmian stosunków wodnych

II OZ 873/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży oku, nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Po 419/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1564/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruncie

II SA/Po 1034/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-09

Skarga A. D. i M. D. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania decyzji w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 1167/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Białymstoku , Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce

II SA/Ke 1040/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-12-31

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Kr 1311/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Gd 663/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gd 665/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej przywrócenia stosunków wodnych na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom
1   Następne >   +2   +5   7