Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 1210/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 1256/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie nałożenia obowiązku likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego

II OZ 59/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 766/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie wykonania prac konserwacyjnych rowu melioracyjnego

II SA/Wr 531/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-25

Wniosek w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

IV SAB/Wa 38/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Gl 637/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie budownictwa wodnego w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gd 701/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia linii brzegowej rzeki

IV SA/Wa 2375/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie nakazania wykonania prac konserwacyjnych rowu melioracyjnego

IV SA/Wa 2375/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W w przedmiocie wykonania prac konserwacyjnych rowu
1   Następne >   3