Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 177/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia zarządza pozostawić wniosek strony skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych bez rozpoznania.

II SA/Kr 1372/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stosunków wodnych

II SA/Kr 1709/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zobowiązania do przywrócenia stanu poprzedniego spływu wód

II SA/Kr 1643/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-28

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny

II SA/Kr 1280/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania czynności

II SA/Kr 373/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-19

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku udrożnienia koryta rowu i odmowy nakazania przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego

II SA/Kr 1311/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 205/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania usunięcia ziemi oraz wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom

II SA/Kr 1425/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stosunków wodnych

II SA/Kr 844/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-10

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia stosunków wodnych
1   Następne >   +2   +5   7