Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 1239/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie skargi kasacyjnej J.K. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO oku Nr: [...] w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością

II SA/Kr 863/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-27

Wniosek w przedmiocie przedłużenia terminu ważności decyzji

II SA/Kr 423/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 870/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-20

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzewa

II SA/Kr 842/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przedłużenia decyzji

II SA/Kr 841/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 580/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

II SA/Kr 851/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Kr 638/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieobciążania obowiązkiem przyłączenia nieruchomości do sieci

II SA/Kr 393/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-03

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew
1   Następne >   +2   +5   +10   26