Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 604/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w D. w przedmiocie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

IV SA/Wr 181/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-26

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy M.

IV SA/Wr 181/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-29

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy M.

III SA/Łd 605/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w D. w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy w D. z dnia [...] Nr [...]

III SA/Łd 603/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w D. w przedmiocie odmowy dokonania zmian w uchwałach Rady Gminy w D.

II SA/Wa 2037/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi G. C. na działalność Rady Miasta Z.

III SA/Gd 89/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Gdańsku w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy