Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 191/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłe postępowanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...]

IV SAB/Wa 189/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłe postępowanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...]

IV SAB/Wa 190/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...].

II OPP 44/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1712/09 w sprawie ze skarg J. K., 'W' S.A., T. B. i H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OPP 31/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

skarg H. W. i T. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1712/09 w sprawie ze skarg J. K., [...] S.A., T. B. i H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SAB/Wa 264/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi L. K. i S. S. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego

II OPP 32/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

skarg H. W. i T. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1712/09 w sprawie ze skarg J. K., [...] S.A., T. B. i H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OPP 12/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-22

Skarga [...] w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 2505/15 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OPP 29/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-31

Skarga M. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2636/16 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi