Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Bd 45/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-03

Sprawa ze skargi B. K. i W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Bd 22/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-04-02

Sprawa ze skargi A. S.-D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] nspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta B. w przedmiocie samowolnie wykonanych robót budowlanych

I SAB/Bd 4/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. w przedmiocie niewydania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej

I SAB/Bd 3/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. w przedmiocie niewydania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej

I SAB/Bd 8/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza J. W. w przedmiocie niewydania decyzji w przedmiocie umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości

II SAB/Bd 69/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Bd 174/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Bd 61/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Bd 254/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Spółki A w G. Oddział w T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bd 68/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego zgodność zagospodarowania przestrzennego określonych działek z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   4