Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SAB/Lu 20/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-07

Sprawa ze skargi G. S. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę L. postępowania w przedmiocie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę