Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 187/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w sprawie rozpatrzenia podania w sprawie o stwierdzenie nieważności postanowienia SKO we Wrocławiu z dnia [...] stwierdzającego niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wr 91/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-03

Sprawa ze skargi R. K. na przewlekłość postępowania Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 186/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia podania w sprawie o stwierdzenie nieważności postanowienia SKO we W. z dnia [...]stwierdzającego niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wr 189/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-17

Sprawa ze skargi Z. R., na przewlekłość postępowania SKO we W., w przedmiocie rozpatrzenia podania w sprawie o stwierdzenie nieważności postanowienia SKO we W. z dnia [...] nr [...], stwierdzającego niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ,

IV SAB/Wr 205/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-17

Sprawa ze skargi Z. R., na przewlekłość postępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, we W., w przedmiocie rozpatrzenia wniosków w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej, ,

IV SAB/Wr 354/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego

IV SAB/Wr 107/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-06

Sprawa ze skargi K. S. na przewlekłość postępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 76/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-08

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania administracyjnego SKO we Wrocławiu w sprawie zasiłku okresowego zakończonego decyzją z dnia [...].01.2013 r. [...]

IV SAB/Wr 106/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-06

Sprawa ze skargi K. S. na przewlekłość postępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 190/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W., w przedmiocie rozpatrzenia podania z 15 maja 2014 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności postanowienia SKO we W. z [...] kwietnia 2014 r., nr [...] stwierdzającego niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ,
1   Następne >   3