Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GPP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w L. w sprawie o sygn. akt III SA/Lu 733/15 ze skargi A. B. na czynność Starosty Z. w przedmiocie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier technicznych