Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I OSK 1918/13 - Wyrok NSA z 2013-11-25

Skargi kasacyjne Wojewody Łódzkiego od wyroków WSA w Łodzi w sprawie ze skarg Z. K. i J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Łódzkiego oraz na bezczynność Wojewody Łódzkiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości

II SAB/Kr 124/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę I. zobowiązuje Wojewodę do wydania w terminie 30 dni aktu administracyjnego w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa działek o numerach [...] ,[...] [...] obr. [...] II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

I OSK 1204/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

II SAB/Rz 12/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-25

Sprawa ze skargi M.C., J.C., L.C., U.G., R.C.-E., S.M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości -

II OSK 468/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

I OSK 502/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości

II SAB/Kr 137/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-16

Sprawa ze skargi J.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę

II SAB/Wr 56/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-09

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną działkę

II SAB/Wr 52/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-20

Sprawa ze skargi K. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi

II SAB/Łd 108/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-09

Sprawa ze skargi W. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewodę [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 444/51, obręb [...] przy ul. A w Ł.
1   Następne >   +2   +5   +10   48