Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GSK 3415/17 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na bezczynność oraz przewlekłość prowadzenia postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji ustalającej zapewnienie dostępu do nieruchomości i budynków oraz infrastruktury technicznej

VI SAB/Wa 58/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

Sprawa ze skargi C. sp. j. z siedzibą na przewlekłość i bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji w sprawie zmiany umów na dostęp do nieruchomości i budynków