Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SAB/Po 10/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej dot. ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2010 r.

III SAB/Po 8/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej dot. ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2008 rok

III SAB/Po 9/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej dot. ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2009 rok

I SAB/Po 1/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-21

Sprawa ze skargi C. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania [...] w przedmiocie prawidłowości rozliczeń w podatku od towarów i usług za miesiące czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r.

I SAB/Po 5/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-10

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych

I SAB/Po 19/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-02

Sprawa ze skargi 'A' sp. z o.o. [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej [...] w przedmiocie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień 2013 r.

I SAB/Po 18/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie zaliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. na poczet zapłaty podatku od towarów i usług za marzec 2015 r.

I SAB/Po 17/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie zaliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. na poczet zapłaty podatku od towarów i usług za luty 2015 r.

I SAB/Po 16/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie zaliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. na poczet zapłaty podatku od towarów i usług za styczeń 2015 r.

I SAB/Po 13/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-07

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłość postępowania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za lipiec 2014 r.
1   Następne >   3