Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

I OPP 25/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 91/06 w sprawie ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa M. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Bk 98/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Marszałka Województwa P. w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy

IV SAB/Wr 144/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

Sprawa ze skargi T. T. na przewlekłość postępowania Marszałka Województwa D. w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015 (nr [...])

IV SAB/Wr 256/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

Sprawa ze skargi T. T. na przewlekłość postępowania Marszałka Województwa D. w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2016/2017 (nr [...])

II SAB/Op 38/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-27

Sprawa ze skargi B. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SAB/Wr 63/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-05

skarg A. SA z siedzibą w N. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa D. w przedmiocie wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów

IV SAB/Wa 336/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-06

Sprawa ze skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczenia [...] Sp. z o.o. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa w przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno

II SAB/Op 104/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie informacji publicznej