Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SAB/Wa 187/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-29

Sprawa ze skargi C. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w rozpoznaniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy 1. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w pozostałej części umarza postępowanie sądowe; 2. wymierza Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); 3. zasądza od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na rzecz skarżącego C. N. kwotę 100 zł (st...

IV SAB/Wa 287/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłość postępowania Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie rozpoznania wniosku A. M. oku

IV SAB/Wa 125/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi J. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie rozpoznania odwołania