Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 29/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-12

Skarga B. i P. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości, sygn. akt III SA/Łd 832/07