Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Po 14/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania;