Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 826/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I OZ 723/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji