Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd WSA w Krakowie X

III SA/Kr 574/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-17

Wniosek w przedmiocie zdolności do służby wojskowej