Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 294/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OZ 697/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Zamościu , nr [...], w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 924/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego oraz zobowiązania do jego zwrotu

II SA/Łd 533/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-08-09

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego