Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 725/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego p...

I OZ 823/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego

I OZ 831/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Województwie Ś. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stopnia niepełno...

I OZ 906/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie , nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 925/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 480/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości p o s t a n...

I OSK 1490/07 - Wyrok NSA z 2008-09-24

Skargi kasacyjne SKO w K. od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skarg A. C. na postanowienie SKO w K. z dnia [...] nr [...]w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oraz na postanowienie SKO w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 84/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

I OSK 1496/07 - Wyrok NSA z 2008-09-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 138/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2