Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 161/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-10

Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy o przyznanie zasiłku okresowego za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu załatwienia sprawy

IV SA/Wr 47/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

IV SA/Wr 596/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 604/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-27

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Wr 651/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego uchyla postanowienie I i II instancji

IV SA/Wr 655/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-30

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i uznania tej zapomogi za świadczenie nienależnie pobrane