Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 202/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Gd 251/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Gd 790/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO ----- w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Gd 89/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Gd 121/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Gd 90/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Gd 865/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Gd 11/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Gd 121/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Gd 242/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   2