Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 894/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Gd 531/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego oraz zasiłku celowego specjalnego

III SA/Gd 895/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Gd 450/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udzielenia pomocy w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

III SA/Gd 1/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Gd 13/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-09-22

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego oraz odmowy jego przywrócenia

III SA/Gd 14/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-09-22

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego oraz odmowy jego przywrócenia

III SA/Gd 751/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zasiłku stałego

III SA/Gd 877/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-18

skarg Z. D. na decyzje SKO w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ustawowych odsetek

III SA/Gd 894/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
1   Następne >   2