Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 246/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania zasiłku okresowego

II SA/Op 245/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi