Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 887/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-23

Wniosek w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 290/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-06-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu oraz wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego