Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 799/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia w całości kwoty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 1032/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 585/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 1212/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 577/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego na zakup opału

II SA/Łd 1114/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-19

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 499/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-07-20

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Łd 1287/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-14

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 633/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-06

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 747/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-13

Wniosek w przedmiocie ograniczenia czasookresu przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   12