Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Łd 32/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 216/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych

III SA/Łd 652/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 639/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 647/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-10

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w sprawie odmowy umorzenia kwoty długu celnego