Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Ke 146/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego

I SA/Ke 68/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SO/Ke 2/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2012 r.

I SA/Ke 231/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-01

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości z sankcjami wieloletnimi na 2013 r.

I SA/Ke 231/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-07

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości z sankcjami wieloletnimi na 2013 r.

I SA/Ke 478/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Ke 476/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Ke 479/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Ke 477/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania