Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

II SA/Bk 582/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ke 738/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-01-21

Wniosek w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

III SA/Kr 1153/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 98/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Bk 434/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia z urzędu pomiarów, założenia aktualnej ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenia map