Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 97/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-05-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Ke 70/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-18

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości

I OZ 1755/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku oku, nr [...] w przedmioc...

II SA/Sz 1212/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 540/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

II SA/Ke 176/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-22

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

I OZ 948/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I OZ 950/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I OZ 949/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

II SA/Lu 629/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   3