Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I SA/Wa 3566/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości

V SA/Wa 1049/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania pochodzącej ze środków unijnych

VI SA/Wa 2020/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-29

Wniosek w przedmiocie wykreślenia z ewidencji instruktorów techniki jazdy

VI SA/Wa 2020/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie wykreślenia z ewidencji instruktorów techniki jazdy

IV SA/Wa 143/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

V SA/Wa 1484/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-17

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

IV SA/Wa 828/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-09

Wniosek w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji

I OZ 1081/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2150/15 - Wyrok NSA z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 1695/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji w sprawie odmowy wypłaty rekompensaty pieniężnej na uzupełnienie wydatków poniesionych na budowę domu mieszkalnego
1   Następne >   3