Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 508/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 1189/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 2347/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego