Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 268/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Sprawa ze skargi: W. T. uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie: skreślenia z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

VII SA/Wa 91/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie skreślenia z listy członków izby

II OZ 1064/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1419/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści uprawnień budowlanych

VII SA/Wa 1109/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1387/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-09

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 508/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 1189/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 1606/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II OZ 793/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia M. L. terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi U. S., J. S., S. K., A. J., A. K., K. G., B. S., J. Ł.
1   Następne >   2