Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Kr 99/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie wykonania wniosku skarżącego

III SAB/Kr 10/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku skarżącego

I OZ 522/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 3604/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-16

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów