Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 958/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Ł. w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Rz 976/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 247/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ w przedmiocie odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 841/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 1465/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 163/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Po 655/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora W. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w P. w przedmiocie oddalenia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 1124/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Po 263/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w przedmiocie oddalenia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

II SAB/Rz 55/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zwrotu kosztów leczenia za granicą
1   Następne >   +2   4