Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 1960/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-21

Sprawa ze skargi [...] Szpitala Specjalistycznego im. [...] na pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie nieuwzględnienia zastrzeżeń na czynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

III SA/Lu 410/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w B.

III SA/Kr 954/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta A w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w A stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II OSK 426/10 - Wyrok NSA z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie odmowy przyznania ograniczonego prawa wykonania zawodu lekarza, wpisania na listę członków oraz wpisu do rejestru izby lekarskiej

III SA/Kr 571/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/271/10 Rady Powiatu Tarnowskiego

VII SA/Wa 620/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego