Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 368/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia nieodpłatnych służebności na nieruchomości

II SA/Gl 481/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na obciążenie nieruchomości

II SA/Gl 482/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy służebnością przesyłu