Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Bk 71/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-04-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 1 ust. 2 i 4 uchwały nr [...] Rady Gminy B. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II GSK 1050/12 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie uchwały w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz ścieków

III SA/Gl 404/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały w przedmiocie ceny odprowadzania ścieków i taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

I GSK 1807/18 - Wyrok NSA z 2018-09-25

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków

III SA/Po 186/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliwa

I SA/Sz 552/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy P.