Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 734/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

II GSK 76/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Czarnym Dunajcu w przedmiocie umorzenia pożyczki

I OSK 984/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie rozpatrzenia skargi S. G. na działalność Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu

OZ 93/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-01

Zażalenie na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr [...] w przedmiocie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OSK 380/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Wojewody L. na uchwałę Rady Miasta K. nad O. (...) w przedmiocie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółki gminnej

I OSK 571/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie przyjęcia wzoru flagi

I OSK 611/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Ł. w przedmiocie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej na Pomniku Powstańców 1863 r.

II OSK 1964/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie nienależycie wykonywanych zadań przez Burmistrza w zakresie rozliczania kosztów ogrzewania budynków

II OSK 1336/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O.

II OSK 839/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2