Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OW 29/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy zmiany decyzji Naczelnika Gminy J.

OW 41/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-08

Sprawa ze skargi Wojewody Ł. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewodą Ł. a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w P.-T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody P. zatwierdzającej projekt scalania gruntów na obiekcie 'K.'

OW 46/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-08

Sprawa ze skargi Wojewoda Ł. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewodą Ł. a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w P.-T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy w W.

II OZ 444/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VI SA/Wa 664/04 o odrzuceniu zażalenie Burmistrza Gminy [...] na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VI SA/Wa 664/04 odrzucające skargę kasacyjną Burmistrza Gminy [...] od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VI SA/Wa 664/04 stwierdzającego ni...

OW 26/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S. w sprawie zatwierdzenia ustaleń dotychczasowego stanu posiadania i szacunku gruntów objętych postępowaniem zmiany gruntów