Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OSK 785/17 - Wyrok NSA z 2019-02-19

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza S. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi T. Ż. na zarządzenie Burmistrza S. nr (...) w przedmiocie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w S.

II SA/Łd 513/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-15

Sprawa ze skargi Z. M. na zarządzenie Burmistrza O. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury A w O. 1. stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia; 2. zasądza od Burmistrza O. na rzecz skarżącego Z. M. kwotę 780 (siedemset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. LS