Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Bk 1103/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

III SA/Wr 463/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi J. K. na czynność Burmistrza Miasta Z. S. w przedmiocie ograniczenia korzystania z przystanku nr [...] przy al. [...] w Z. S.

II GW 26/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych będących w pasie drogowym na ulicy Mickiewicza, Łączyńskiego, Chopina, Sienkiewicza w miejscowości S.

II GW 27/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych będących w pasie drogowym na ulicy Mickiewicza, Łączyńskiego, Chopina, Sienkiewicza w miejscowości S.

II SA/Ke 264/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Jędrzejowie w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

II SA/Gl 282/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta Mikołów w przedmiocie ustalenia przebiegu publicznych dróg gminnych

II SA/Go 81/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-29

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego na zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na nieruchomościach stanowiących mienie komunalne Gminy stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia w całości.

I OSK 829/17 - Wyrok NSA z 2017-10-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

II SA/Bd 1127/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ciechocinka w przedmiocie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych stwierdza nieważność § 3 zaskarżonej uchwały w części obejmującej wyrażenie: 'oraz w soboty w godzinach od

II SA/Ke 410/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Jędrzejowie w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków stwierdza nieważność § 4 zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   2