Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 1116/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Skarga Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 'Solidarność' Region Mazowsze z siedzibą w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli