Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 134/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie powołania Zarządu Dzielnicy [...] Miasta Stołecznego Warszawy

II OSK 969/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów

II OSK 1896/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Sejmiku Województwa M. z dnia [...] w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W.

II OSK 63/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 1667/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Powiatu G.

II OSK 1668/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Powiatu G.

II OSK 134/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta [...] W. w sprawie powołania Zarządu Dzielnicy [...] Miasta [...] W. sąd postanowił: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym na podstawie art. 125 par. 1 pkt 1 ...