Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Sz 245/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-24

Sprawa ze skargi Okręgowej Izby Architektów na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej

OW 70/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej zameldowania cudzoziemców na terenie gminy W.

II SA/Po 204/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej