Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Go 709/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

II GSK 162/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Bk 351/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa

II SA/Bk 352/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu

III SA/Kr 375/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-21

skarg A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. oraz Przedsiębiorstwa B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na § 7 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rady Gminy w przedmiocie ustalenia dla terenu Gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, warunków sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń oraz kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napo...

III SAB/Lu 17/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie : działalności lokalu [...]

II SA/Go 416/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy

II GSK 445/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

III SA/Kr 1406/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-21

Sprawa ze skargi C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na § 7 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rady Gminy w przedmiocie ustalenia dla terenu Gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, warunków sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń oraz kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Kr 1404/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy A w przedmiocie zasad usytuowania na terenie gminy A miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   4