Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 64/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów wsi C., gmina G., powiat białostocki

II OW 221/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku M. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Rzeszowskiego znak: [...] zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II OW 69/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Tarnobrzeskiego

II OW 154/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Kieleckiego nr [...] zatwierdzającej projekt scalania gruntów wsi D. i R. gm. R. w części dotyczącej wydzielonej w wyniku scal...

II OW 220/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku R. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Rzeszowskiego znak: [...] zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II OW 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Wniosek SKO w C. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w C., a Wojewodą Lubelskim o wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalania w części gruntów wsi H., części gruntów wsi L. i części wsi Z. gmina H., w części działek o nr ewidencyjnych [...],[...],[...]

II OW 175/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-15

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku E. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w M. M. Nr [...] w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi S. S. , grom. S., pow. M. M.

II OW 20/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Zamościu w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Z, gm. Z.

II OW 54/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania M. C. od decyzji Starosty Goleniowskiego znak [...]

II OW 55/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania M. C. od decyzji Starosty Goleniowskiego znak [...]
1   Następne >   2