Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 40/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów na działkach nr ewid. [...], [...], [...], obręb [...], Miasto W.

II OW 107/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-13

Wniosek Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w B. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w B. a Starostą Augustowskim w sprawie z wniosku [...] o wydanie pozwolenia na wycięcie drzew z działki nr [...] położonej

II OW 90/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-19

Wniosek [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy [...] Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a Starostą A. w sprawie z wniosku Gminy Miasta A. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr [...] położonej

II OW 43/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wycinki drzew

II OW 132/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania dotyczącego negatywnego oddziaływania na środowisko

II OW 128/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji dotyczącej przywrócenia środowiska do stanu właściwego